Gilderne i Kolding

Gildemester
Finn Jørgen Pørksen
Poerksen@stofanet.dk
2346 2509
Gildekansler
Ebbe Holst
ebbe.holst@mail.com
2172 7848
Gildeskatmester
Benny Pagh
pbpagh@stofanet.dk
2332 6264
Gildemester
Tove Knudsen
Toveknudsen7@gmail.com
2229 0511
Gildekansler
Hanne Thomsen
hato@kolding
2311 0668
Gildeskatmester
Annemarie Sønderby
ams@abcprint.dk
4044 7628
Gildemester
Christian Sønderby
cs@abcprint.dk
2143 4601
Gildekansler
Per Olsen
per@p55.dk
5380 8255
Gildeskatmester
Bent Christensen
3gs@sctgeorgsgilderne.dk
2072 1361
Gildemester
Karsten Barfoed
kabar@profiber.dk
4061 2989
Gildekansler
Arne Rask
ba.rask@os.dk
2130 8344
Gildeskatmester
Henning Spens
henning@fam-spens.dk
4050 1755
Gildemester
Tove Andersen
5.gildemester@sctgeorgsgildlerne.dk
2276 7634
Gildekansler
Mariann Skovgaard
msk7000@outlook.dk
2016 6190
Gildeskatmester
Steen Thisgaard
steen@mtc.ck
2234 4551

Kolding Stadsgilde

Stadsgildemester
Britta Højriis
sgm@sctgeorgsgildene.dk
2965 1387
Stadsgildekansler
Henning Lorentzen
sgk@sctgeorgsgilderne.dk
4011 3809
Stadsgildeskatmester
Peter Eeg
sgs@sctgeorgsgilderne.dk
2830 6766