3. Gilde

Vi er en forening, der arbejder for:

   • At tjene penge gennem projekter m.v. til brug for vores hjælpearbejde
   • At have et godt kammeratskab og socialt samvær i vores Gilde
   • At hjælpe andre gennem hjælpearbejde
   • At lave ture og arrangementer til styrkelse af vores kammeratska

Hvad er et Sct. Georgs Gilde?

Et Sct. Georgs Gilde er en forening, der har rod i spejderbevægelsen, men som er for voksne. Vi mødes for at opnå et fællesskab, personlig udvikling og for at hjælpe andre. Vi består både af tidligere spejdere og medlemmer, der ikke har været spejdere.
Hvad gør vi så for at opnå de ting, vi arbejder for:

   • At hjælpe andre gennem hjælpearbejde gør vi ved at donere de penge, vi tjener ved vores projekter. Vi hjælper grupper i samfundet som f.eks. væresteder, uddeling af julepakker, plejehjem osv., hvor det offentlige og kommunale ikke hjælper.
   • Et godt kammeratskab, som er en af nøgleværdierne i vores gilde, opnår vi ved at mødes i vores Gildehus på Fynsvej ca. 1 gang hver måned. Vi mødes i det lokale, der kaldes Gildehallen og hører nyt fra Gildeledelsen. Herefter mødes vi i eftergildehallen, hvor vi spiser og har almindelig hyggeligt samvær. Ligeledes er vi delt op i grupper med 5-6 mand, der også mødes en gang om måneden.
   • Et godt socialt samvær i vores Gilde opnår vi ved at være åbne og interesserede over for hinanden i Gildet. Og her spiller samarbejdet om vores projekter, hvor vi tjener penge til hjælpearbejdet, en central rolle. Det er ikke bare en sur pligt, men noget vi ser frem til, og hvor vi hygger os i hinandens selskab
   • Vi tjener penge gennem projekter m.v. til brug for vores hjælpearbejde. Vi har forskellige aktiviteter og projekter som f.eks. Majmarked, hvor vi sælger pølser og øl, hjælp ved parkering ifm. arrangementer på Koldinghus, trafikregulering ved Open by Night, uddeling af ”flyers” for firmaer. Desuden ejer gilderne Frydenborg-lejren, som vi udlejer og vedligeholder. Indtægterne herfra går også til hjælpearbejdet.
   • At lave ture og arrangementer til styrkelse af vores kammeratskab. En gang om året arrangerer vi en kanotur med deltagelse af de medlemmer, der har lyst, ligesom der en gang om året arrangeres en cykeltur til Samsø for de medlemmer, der har lyst. På turene nyder vi samværet med vores kammerater og får snakket om alt muligt – både undervejs på turene og ud på de små timer om natten.
IMG_0603
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
20160604_092537