Hjælpekomiteen

Kolding gildernes formåls paragraf

“At gøre livet gladere og lysere for andre” hedder det i et af gildelovens krav til en gildebror. Og det er en væsenlig årsag til, at Kolding gildernes humanitære arbejde og udadvendte aktiviteter har mange sider.

Disse organiseres i det væsentlige via stadsgildets hjælpekomite. En gruppe med deltagere fra alle 5 gilder i Kolding.

En væsenlig opgave er baseret på, at yde hjælp og støtte til det frivillige ungdoms og spejderarbejde, der udføres på Kolding egnen.

Herudover udfører gilderne et stort og omfattende social og humanitært hjælpearbejde, rettet mod grupper eller personer i nød i Kolding kommune.

Hjælpearbejdet, har de seneste år  beløbet sig til omkring 200.000 kr. årligt.

Økonomien til dette arbejde fremkommer ved gilde brødrenes frivillige arbejde med mange forskellige ting. Hvor alt går ubeskåret til hjælpearjde.

 

Giv en donation til vores hjælpearbejde

Mærket: “Donation”

TAK

Ansøgning om hjælp

 

Der udbetales donationer to gange om året, ansøgninger skal være formanden i hænde senest 1. april eller 1. november. For at komme i betraktning ved uddelingenden 23 april. (Sct. Georgs aften) og ved Fredslysets ankomst til Kolding sidst i november måned.

Børnestøtten i Sct.Georgsgilderne i Kolding

Børnestøtten forvaltes af hjælpekomiteen, men er en selvstændig afdeling med eget regnskab.
Børnestøtten får primært sine midler fra gildernes og gildebrødrenes frivillige bidrag
Børnestøttens formål er at støtte og gøre livet lettere for:

    • Børn med kort livshorisont.
    • Handicappede børn.
    • Kronisk syge børn.
    • Socialt dårligt stillede

Hjælpekomiteen vurderer alene ud fra en samtale med familien, om et barn skal have hjælp.
Ansøgninger modtages løbende hele året.

Børnene og familierne er som udgangspunkt anonyme uden for Hjælpekomiteen og Børnestøttens rammer.
Børnestøtten arbejder alene inden for Kolding kommune.
Forældre eller andre pårørende kan kontakte:

Finn Jørgen Pørksen

tlf. 2346 2509

mail: hjaelpekomiteen@sctgeorgsgilderne.dk