Hjælpekomiteen

Kolding gildernes formålspragraf

“At gøre livet gladere og lysere for andre” hedder det i et af gildelovens krav til en gildebror. Og det er en væsenlig årsag til, at Kolding gildernes humanitære arbejde og udadvendte aktiviteter har mange sider.

Disse organiseres i det væsentlige via stadsgildets hjælpekomite. En gruppe med deltagere fra alle 5 gilder i Kolding.

En væsenlig opgave er baseret på, at yde hjælp og støtte til det frivillige ungdoms og spejderarbejde, der udføres på Kolding egnen.

Herudover udfører gilderne et stort og omfattende social og humanitært hjælpearbejde, rettet mod grupper eller personer i nød i Kolding kommune.

Hjælpearbejdet, har de seneste år  beløbet sig til omkring 200.000 kr. årligt.

Det omfattede i mange år, at afholde Koldings  børnehjælpsdage for organanisationen Børnenes vel. den store byfest mange koldinggensere sikkert husker, men som tiden desværre løb fra. Dette arrangement er nu afløst af andre arrangementer, bl.a. operaen på Skamlingsbanken i august måned hvert år, hvor Kolding gilderne står for en stor del af det praktiske arbejde. Det medvirker til at skabe det økonomiske grundlag for gildernes adadvendte sociale arbejde og støtte projekter overfor grupper af fysisk belastede medmennesker.

Kontakt

 

  Ansøgning om hjælp

  Der udbetales donationer to gange om året, ansøgninger skal være formanden i hænde senest 1. april eller 1. november. For at komme i betraktning ved uddelingenden 23 april. (Sct. Georgs aften) og ved Fredslysets ankomst til Kolding sidst i november måned.

  Børnestøtten i Sct.Georgsgilderne i Kolding

  Børnestøtten forvaltes af hjælpekomiteen, men er en selvstændig afdeling med eget regnskab.
  Børnestøtten får primært sine midler fra gildernes og gildebrødrenes frivillige bidrag
  Børnestøttens formål er at støtte og gøre livet lettere for:

  • Børn med kort livshorisont.
  • Handicappede børn.
  • Kronisk syge børn.

  Hjælpekomiteen vurderer alene ud fra en samtale med familien, om et barn skal have hjælp.
  Ansøgninger modtages løbende hele året.

  Børnene og familierne er som udgangspunkt anonyme uden for Hjælpekomiteen og Børnestøttens rammer.
  Børnestøtten arbejder alene inden for Kolding kommune.
  Forældre eller andre pårørende kan kontakte:

   

   

   

  Finn

  mail:hjaelpekomiteen@sctgeorgsgilderne.dk

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere