2. Sct. Georg Gilde Start

Hvem er vi?

2 gilde er et fællesskab for voksne og er i dag et rent kvindegilde, som består af 25 gildebrødre, og medlemstallet er fortsat stigende. Som gildebror i 2. gilde får du mulighed for at gøre en forskel for andre ved, at vi løbende afholder eller deltager i aktiviteter, hvor overskuddet ubeskåret går til hjælpearbejde i Kolding kommune.
Her i 2. gilde har vi især fokus på at støtte kvinder og børn i nærområdet.
Som gildebror i 2. gilde er du udover hjælpearbejdet med i et spændende netværk, hvor du vil opleve en personlig udvikling til glæde for dig selv og os andre.

2. gildes historie

Gildet blev stiftet den 28. november 1948 som et blandet mand/kvinde-gilde med udbrydere fra et rent mandsgilde.I 2012 var 2. gildes medlemstal på et niveau, hvor kræfterne til en videreførelse af gildet ikke var tilstede.

Der blev tænkt på mange alternativer, for at gildet stadig kunne bestå, men det krævede absolut nyt tanker, ny konstruktion og en masse nye medlemmer. En gruppe kvinder fra 5. gilde, som er et blandet gilde, ville gerne overtage 2. gilde, men på den betingelse, at det blev et kvindegilde. De mente, at det ville være et godt supplement til de tre mandsgilder og det blandede gilde i Sct. Georgs gilderne i Kolding.Den 18. oktober 2012 blev 2. gilde derfor overtaget af en ny ledelse, som fik mandat til at arbejde videre som et rent kvindegilde.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere