3. Gildes historie 1964 – 2004

Som nævnt i forordet til bogen ”3. Sct. Georgs Gilde i Kolding 1964-2004” var gildets protokol for de første 20 år forsvundet.

For at Gildets historie ikke skal gå tabt, er denne bog skrevet, så bl.a. nye gildebrødre kan læse, hvad Gildet har stået for i de første mange år.

Bogen er opdelt, så der først er en omtale af vort modergilde 1. Sct. Georgs Gilde i Kolding derefter hvilke gildebrødre, der var med til at starte Gildet og hvilke tanker og beslutninger, der lå til grund for 3. Sct. Georgs Gildes start i 1964.

De næste mange sider fortæller om de siddende Gildemestre og hvad, der er foregået i deres embedsperioder.

Så følger en oversigt over de siddende ledelser, hvem der er med i Gildet på jubilæumsdagen i 2004 samt hvilke Gildebrødre, vi har mistet gennem årene.

Når et Gilde fylder 40 år har der været mange arrangementer, hvor Gildebrødre har været aktive, ikke kun i eget gilde men også sammen med andre Gilder. Det er beskrevet på de sidste sider.

Efter bogen er skrevet, er den bortkomne protokol fundet. Den lå godt gemt på en tidligere Gildebrors loft.

Verner Thomsen

[imageeffect image=”9354″ css_animation=”appear” titleoverlay=”yes” lightbox=”yes”]

Katrinegade 25 der var Gildehus 1972 – 1997

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere