3. Gildes hilstorie og vedtægter

I 1964 havde Kolding 2 Gilder.
1. Gilde med 120 gildebrødre var det største, og efter megen snak vinteren over blev 3. Gilde startet 22. august 1964 med Landsgildemesteren ved højbordet på Hotel Kolding.
21 gildebrødre og 2 nye var starten på 3. gilde.
Året efter blev vort første gildeting afholdt og kontingentet blev fastsat til 100 kr. årligt.
Ifølge protokollen blev der for første gang diskuteret køb af gildehus.
Med runde tal holdt denne diskussion i 10 år.
De næste 30 år fik vi købt, ombygget, solgt og købt, ombygget og tilbygget. De sidste 10 år vedligeholdt. Det er et flot hus, vi har i dag.
Har der manglet emner at diskutere, har vi i de 50 år dog altid haft Frydenborg. Med runde tal gik de første 25 år med debat og først efter 1989, hvor det blev vedtaget at opføre en helt ny lejr, har der i de sidste 25 år været enighed om denne dejlige plet.
Hvad skal vi så diskutere fremover?
Er der sket fremskridt indenfor gilderne i de 50 år? Det mener jeg bestemt, der er og det i positiv retning. Gilderne har i dag en bred vifte af tilbud til den enkelte.
Man kan ikke og skal ikke deltage i alt, men mulighederne for at yde en indsats på hjælpeområdet er steget, og resultaterne ved de halvårlige uddelinger af donationer er imponerende.
Denne frivillige indsats slår også igennem på det interne samarbejde mellem gilderne, et samarbejde, der ikke har været bedre i mange år.
Er man tværgildemæssigt på job sammen, giver det som ekstra-gevinst personlige venskaber gildebrødre imellem. Mulighederne for den enkeltes personlige udvikling, ligger i at formidle dette brede samarbejde. Men det er op til den enkelte at tage initiativet.
Et 50 års jubilæum er ingen slutdato , men en milepæl, man stopper op ved, inden vi må videre fremad.
Der tales meget om faldende medlemstal i disse år. For gilderne i Kolding gælder det om at fortsætte den kurs vi har i dag omkring engagement i byens daglige liv og virke. Det giver en positiv re-spons og omtale ,og det skal nok på sigt give os nye gildebrødre. Personligt synes jeg det udadvendte gildearbejde i disse år er i meget positiv udvikling. Og på den interne front er det glædeligt at se arbejdet med at forbedre tonen og sproget, ser ud til at hjælpe.

Erik Jørgensen

medstifter af 3. Gilde, Kolding 1964

og stadig medlem

Egon Lundsgaard

medstifter af 3. Gilde, Kolding 1964

og stadig medlem

Ledelsesposter 3. sct. Georg Kolding 1964 – 2020
2020 Erik Sandholt Leif Schmidt Petersen Per Johannsen Axel  Boyum Hansen Lars Granly Schmidt Petersen Ejvind Snediker Jakobsen
2019 Laurits Vinding Niels-Chr. Refsgaard-Iversen Per Johannsen Axel  Boyum Hansen Leif Schmidt Petersen Michael Nørregard Andersen
2018 Laurits Vinding Niels-Chr. Refsgaard-Iversen Per Johannsen Axel  Boyum Hansen Hans Peter Petersen Michael Nørregard Andersen
2017 Christian Sønderby Niels-Chr. Refsgaard-Iversen Per Johannsen Axel  Boyum Hansen Hans Peter Petersen Michael Nørregard Andersen
2016 Christian Sønderby Niels-Chr. Refsgaard-Iversen Per Olsen Axel  Boyum Hansen Hans Peter Petersen leif Valdemar Lind
2015 John Preben Hansen Christian Sønderby Per Olsen Axel  Boyum Hansen Hans Peter Petersen Niels-Chr. Refsgaard-Iversen
2014 John Preben Hansen Christian Sønderby Jørgen Klindt/Erik Sandholt Axel  Boyum Hansen Hans Peter Petersen Niels-Chr. Refsgaard-Iversen
2013 Kaj-Henning Sørensen Christian Sønderby Erik Sandholt Axel  Boyum Hansen Paul Petersen Niels-Chr. Refsgaard-Iversen
2012 Kaj-Henning Sørensen Henning Lorentzen Erik Sandholt Axel  Boyum Hansen Paul Petersen Niels-Chr. Refsgaard-Iversen
2011 Per Olsen Henning Lorentzen Kaj-Henning Sørensen Axel  Boyum Hansen Paul Petersen Hans Bjerg
2010 Per Olsen Finn Mortensen Kaj-Henning Sørensen Kaj Futtrup Paul Petersen Knud Sørensen
2009 Jørgen Faurby Finn Mortensen Bent Paabøl Hansen Kaj Futtrup Bjarne Jørgensen Kaj-Henning Sørensen
2008 Jørgen Faurby Finn Mortensen Bent Paabøl Hansen Kaj Futtrup Jan Nielsen Kaj-Henning Sørensen
2007 Henning Lorentzen Jørgen Faurby Bent Paabøl Hansen Kaj Futtrup Erik Raymond Petersen John Preben Hansen
2006 Henning Lorentzen Jørgen Faurby Gunner Kjær-Hansen Kaj Futtrup Erik Raymond Petersen John Preben Hansen
2005 Paul Petersen Henning Lorentzen Gunner Kjær-Hansen Kaj Futtrup Erik Raymond Petersen John Preben Hansen
2004 Paul Petersen Henning Lorentzen Per Olsen Kaj Futtrup Erik Raymond Petersen John Preben Hansen
2003 Laurits Vinding Henning Lorentzen Per Olsen Jan Juhl-Hansen Erik Raymond Petersen Knud Sørensen
2002 Laurits Vinding Uffe Christiansen Per Olsen Jan Juhl-Hansen Erik Raymond Petersen Knud Sørensen
2001 Uffe Christiansen Laurits Vinding Poul Johnsen Per Olsen Erik Raymond Petersen Knud Sørensen
2000 John Preben Hansen Uffe Christiansen Poul Johnsen Per Olsen
1999 John Preben Hansen Uffe Christiansen Verner Thomsen Per Olsen Preben Hansen Knud Sørensen
1998 Villy Clausen John Preben Hansen Nis Iversen/ Verner Thomsen Carsten Neupart Preben Hansen
1997 Villy Clausen John Preben Hansen Nis Iversen Carsten Neupart Preben Hansen Michael Stisen
1996 Villy Rasch John Preben Hansen Villy Clausen Bent Spatzeck Preben Hansen Michael Stisen
1995 Villy Rasch Ejvin Langkjær Villy Clausen
1994 Ole Kierkegaaard Ejvin Langkjær Villy Clausen Peter Thranne Uffe Christiansen
1993 Ole Kierkegaaard Ejvin Langkjær Hans Bjerg Peter Thranne Uffe Christiansen
1992 Verner Thomsen Ole Kierkegaard Hans Bjerg Peter Thranne Henning Foged Hansen Uffe Christiansen
1991 Verner Thomsen Egon Lundsgaard Hans Bjerg Vagn Frede Hansen Villy Rasch Bent Spatzeck
1990 Kesse Juhl Erling Jacobsen Verner Thomsen Vagn Frede Hansen Villy Rasch Hans Bjerg
1989 Kesse Juhl Sv. Aa. Skovgaard Verner Thomsen Bent Hoberg Villy Rasch Hans Bjerg
1988 Kesse Juhl Sv. Aa. Skovgaard Verner Thomsen Bent Hoberg Ole Dam Petersen Hans Bjerg
1987 Kesse Juhl Sv. Aa. Skovgaard Verner Thomsen Bent Hoberg Ole Dam Petersen Hans Bjerg
1986 John Hansen Sv. Aa. Skovgaard Kesse Juhl Bent Hoberg Ole Dam Petersen Werner Fleth
1985 John Hansen Sv. Aa. Skovgaard Kesse Juhl Bent Hoberg Ole Dam Petersen Erik Nyholm
1984 Bent Spatzeck Svend Bruhn Kesse Juhl Egon Lundsgaard Frode Lauritsen Poul Møller
1983 Bent Spatzeck Svend Bruhn Peter Dich Egon Lundsgaard Frode Lauritsen Poul Møller
1982 Sv. Åge Nørgaard Bruno Schmidt Werner Fleth Ejvin Langkjær Sv. Aa. Skovgaard Poul Møller
1981 Sv. Åge Nørgaard Bruno Schmidt Werner Fleth Ejvin Langkjær Sv. Aa. Skovgaard Poul Møller
1980 Hans Koldsø/Poul Møller Bruno Schmidt Sv. Åge Nørgaard Sv. Aa. Skovgaard
1979 Hans Koldsø Svend Bruhn Sv. Åge Nørgaard Erik Schack Peter Dich John Hansen
1978 Poul Møller Svend Bruhn Sv. Åge Nørgaard Peter Dich
1977 Poul Møller Svend Bruhn Sv. Åge Nørgaard Finn Mortensen Peter Dich
1976 Frode Munk Svend Bruhn Poul Møller Peter Dich Ib Bie
1975 Frode Munk Viktor Simonsen Poul Møller Svend Bruhn Peter Dich Bent Spatzeck
1974 Svend Anker Viktor Simonsen Poul Møller Svend Bruhn Sv. Aa. Skovgaard
1973 Svend Anker Kaj Munk/ Jørgen Kanstrup Poul Møller Svend Bruhn Viktor Simonsen
1972 Erik Jørgensen Kaj Munk Frode Lauritsen Poul Møller Svend Anker
1971 Erik Jørgensen Jørgen Kanstrup Frode Lauritsen Poul Møller Svend Anker
1970 Henning Rohde Nielsen Jørgen Kanstrup Frode Lauritsen Wagner Glarup Paul Espersen
1969 Henning Rohde Nielsen Egon Lundsgaard Hans Bøge Wagner Glarup Jørgen Kanstrup Paul Espersen
1968 Bent Rasmussen Preben Kanstrup Hans Bøge Jørgen Kanstrup Egon Lundsgaard
1967 Bent Rasmussen Preben Kanstrup Erik Jørgensen
1966 Aage Jakobsen Bent Rasmussen Erik Jørgensen
1965 Thomas kristensen Bent Rasmussen Aage Jakobsen
1964 Thomas kristensen Bent Rasmussen Aage Jakobsen Andreas Andersen Egon Lundsgaard Erik Jørgensen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere