Ledelse 2. Gilde

                                                  Ledelse, Herolder og Skriver

 

 

Ledelse

Gildemester Tove Knudsen tlf. 2229 0511   Suppleant Hanne Thomsen
Gildekansler Bente Juhl Knudsen tlf. 2890 0518   Suppleant Gurli Kaehne
Gildeskatmester Annemarie Sønderby tlf. 4044 7628   Suppleant Birthe Ostersen

Herolder

Dørherold Gurli Kaehne     Suppleant Bodil Poulsen
Flagherold Hanne Thomsen     Suppleant Else Wraae

Skriver

 Skriver Britta Højriis     Suppleant Rita Thomhav

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere