Generalforsamling

GENERALFORSAMLING I ONSDAGSKLUBBEN

Onsdag den 7. februar 2018 kl. 14.17 afholdes generalforsamling i Onsdagsklubben i henhold til klubbens vedtægter.

Til dirigent valgtes Erik Jørgensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med 1 år varsel og dermed rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.

Til referent valgtes Kaj Vahlkvist

Formandens beretning

Vi har haft et godt år 2017 i Onsdagsklubben

Vi er en flok stabile gildebrødre, det nyder at være sammen Onsdag eftermiddag, på en uforpligtende måde.

Lidt om årets gang:

God udflugt til Kongernes Jelling, selv med lidt dårligt vejr.

Fin julefrokost (strikkeafdelingen) med efterfølgende andespil med mange gevinster.

Stigende interesse for at spille bridge. Sommetider 3 borde.

God aktivitet i strikkeafdelingen. P.t. en bankindestående på ca. 12.000 til hjælpearbejde.

Vi er kommet på Gildernes hjemmeside, og prøver at blive mere synlige i Information & Debat.

Det er ikke rigtig lykkedes med at skifte pladser, uden unødig lodtrækning. Det kan kun blive bedre.

Vi fortsætter med vores aktiviteter og gode humør i 2018.

Regnskabsaflæggelse

Kasserer Erik Raymond Pedersen gennemgik regnskabet for 2016, som udviste et godt overskud og et behagelig bankindestående. I det kommende år skal der arbejdes på en nedbringelse af bankindeståendet.

Valg af ledelsesposter

Genvalg af formand Kaj Vahlkvist, kasserer Erik Raymond Pedersen og revisor Bodil Eliassen blev foretaget med begejstret applaus.

Valg af aktivitetsudvalg

Der blev trukket lod om udvalgsposter. De udtrukne vindere blev:

Udflugtsudvalg.     Aase Clausen og Egon Lundsgaard

Julefrokostudvalg.     Bodil Eliassen og Kaj Vahlkvist

Eventuelt

                             Det blev besluttet, at Onsdagsklubben starter op efter sommerferien den 15. august.

Stor tak til dirigenten for ledelsen af en god gennemført generalforsamling.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere