VEDTÆGTER ONSDAGSKLUBBEN

VEDTÆGTER

ONSDAGSKLUBBEN

Under Sct. Georgs Gilderne i Kolding

 

Fællesgildeenhed for seniorer og ægtefæller

Onsdagsklubben startede den 5. februar 1991, med det formål at aktivere ældre gildebrødre til et socialt fællesskab til glæde og gavn for de enkelte gildebrødre med ægtefæller, som for gilderne i almindelighed.

Midlerne hertil er:

  1. Afholdelse af ugentlige onsdagsmøder i gildehuset fra 14.00 – 17.00 med gratis kaffebord og fællessang
  2. Aktiviteter af forskellig art som billard, skak, meningsudveksling og kortspil, samt undervisning i bridge.
  3. Aktiviteter i årets løb:

Virksomhedsbesøg

Foredrag

Sommerudflugt

Julefrokost

Borddækning ved ridderhaller

  1. Borddækning og kaffearrangement foretages af udvalgte medlemmer i anviste måneder.
  2. Der afholdes ferie i Onsdagsklubben i juni – juli- og august
  3. Der modtages et tilskud hvert år efter stadsgilderådets beslutning
  4. Der betale et mødevederlag på kr. 10 for mødte medlemmer
  5. Der foretages ikke tilmelding eller afmelding til de enkelte Onsdagsmøder.

 

På den årlige generalforsamling i februar måned foretages følgende:

                             Valg af dirigent

                             Valg af referent. Referatet indsendes til Information og Debat

                             Formandens beretning

                             Fremlæggelse af årsregnskab

                             Valg af formand, kasserer og revisor

                             Valg af udflugtsudvalg

                             Eventuelt

Ovenstående vedtægter for Onsdagsklubben er besluttet på generalforsamling den

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere