5. Sct. Georgs Gilde – Historie

I anledning af Sct. Georgsgildernes 90-års jubilæum i 2023, er de enkelte gilder blevet bedt om at fortælle deres historie.

Her er vores historie om 5. gilde:

Hjælpsomhed, opfindsomhed og initiativ var de ord, der karakteriserede ved gildernes opstart i Kolding i 1934. De samme ord kunne sættes som overskrift på det møde, der blev afholdt på Nellikevej den 14. januar 1974 der mødtes 10 gildebrødre fra 2. Gilde i Kolding for at drøfte oprettelsen af et nyt gilde i Kolding. Kort efter midnat, var de nået til enighed om at sende en ansøgning til LG om start af et nyt gilde.

Den 18. april samme år var Landsgildemester Edmund Keldsen i Kolding for at indsætte ledelsen: GM Erik Mandsberg, GK Inger Marna Jakobsen og GSM Jytte Klarup i 5. Gilde, der var en del gæster fra de øvrige gilder samt nabobyerne. Fra start var der 17 gildebrødre fordelt på 2 grupper.

De gildebrødre der startede gildet, havde valgt den lille røde 5 øre monteret i et rødt bånd med sikkerhedsnål – som ”symbol” på ”rebellerne”, der ville noget nyt og mere.

”Modergildet” gav GM kæden, og i 1975 modtog gildet sin egen fane. I dette år nævnes tanken om kontakt til nogle plejehjem første gang. Gildet har nu 4 grupper.

Den første aktivitet, der skulle give midler til hjælpearbejde, var en koncert på Koldings Købmandsskole i 1976 med Wandy Tworek som solist, det gav kun et mindre overskud, men alle gildebrødre deltog i arrangementet.

Næste år forsøgtes med en ny koncert, hvor der ud over 5. gilde kun var 3 betalende gæster. Dermed sluttede det.

I 1978 blev tanken om at købe gildehuset i Katrinegade nævnt første gang. Det blev købt i 1979. Gilderne havde en god indtægtskilde i form af de årlige uddelinger af telefonbøger Navnebogen og hvert andet år også Fagildebrødreogen.

Dette år vedtog man, at der skal afholdes en friluftsgildehal på Frydenborg i juni 1979, hvilket siden har været en fast årlig begivenhed.

Gildets 5års fødselsdag, blev fejret i selskabslokalerne på Snerlevej.

I september 1980 deltager 5 gildebrødre fra Flensborg gildet i vores gildehal deres GM får overdraget øksen og gennemfører gildehallen. Dermed var traditionen med årlige besøg hos hinanden indført. Dette fortsatte indtil 1993, hvor Flensborg gildets ledelse meldte fra til den aftalte gildehal i oktober.

Ved 10års fødselsdagen, mindedes Erik Mandsberg at starten, var som en stabelafløbning med en besætning på 19 personer og nu, kunne der mønstres 45 Gildebrødre. Dermed kunne gildet også påtage sig større ”fragter”. Til vores mellemliggende ”runde fødselsdage er der holdt fødselsdagsfester med megen moro.

Da gildet fyldte 40 år, gav vi os selv et foredrag om Baden Powell.  Det var den fhv. Landsgildemester Robert Madsen, der fortalte og senere også var guide på Houns Odde Spejdercenter og spejdermuseum.

En stor aktivitet i alle gilderne i Kolding har altid været Frydenborg. Det var oprindelig 2 tysker barakker, der blev flyttet ud til vores grund ved Frydenborg. Efterhånden var arbejdet med vedligeholdelsen for stor og lejren ”nedslidt”. Derfor besluttede lejrudvalget i Stadsgildet, at der skulle ske en fornyelse og i 1990 stod der et stort nyt bjælkehus på grunden. Dette blev suppleret med et ”tantehus” 1 2001.

Ligeså blev Gildehuset i Katrinegade også for dyrt at vedligeholde. Det var i 3 plan med gildehallen på 2. sal og mødelokale på 1. sal. Husudvalget mente, der skulle ske nogen ændringer, og i 1997 flyttede vi ind i gildehuset på Fynsvej. Det er i et plan og med lettere adgangs- og parkerings forhold.

Musik har fyldt meget i vores gilde. Den 1. musikgruppe blev oprettet ved gruppedelingen i 1987. Dette gruppearbejde udviklede tanken om at udgive en CD med spejder og gildesange. I referatet fra Gildetinget, hvor gruppen fremlægger planerne for pladeoptagelsen, skriver referenten ”Det må være skønt at være interessikmuseret”.

Det bliver til en professionel pladeoptagelse, der finder sted i Dalby kirke den første weekend i september 1993. Med Kolding Kammerkor og Knud Jansfort som dirigent, Wolfgang Käfer havde lavet nyt arrangement til 3 sange og med stor hjælp fra den tidligere leder af Roverkoret, organist Axel Madsen. Pladen blev solgt i pladeforretninger og via Landsgildets hjemmeside.

I 2005 åbnede 5. Gilde Jazzcafé ”Sct. Georgs”. Formålet med jazzcaféen var at skabe et fællesskab på tværs af gilderne i Kolding.

De første 8 år havde jazzcaféen åben en lørdag eftermiddag om foråret og en lørdag eftermiddag om efteråret. Derefter og helt frem til 2020 havde jazzcaféen åben én gang om året.

Igennem de mange år formåede vi at ”spille” et pænt overskud ind, til gavn for vores hjælpearbejde.

Men så kom CORONAEN, det har desværre ikke været muligt at få gang i jazzcaféen igen.

Vort gilde har været ”fødselshjælpere” for nye gilder. I 1988 optages de første gildebrødre med henblik på overførsel til Hærvejens Sct. Georgs Gilde. Det startes året efter med gildebrødre fra Haderslev og vort gilde. En mentor i dette arbejde var gildebroder Hans Mathiesen, der havde været Provencialmester, Stadsgildemester og Gm.

År 2007 var der 6 gildebrødre, som havde mod og lyst til at starte et nyt gilde, de ønskede der skulle ske noget i Deres lokale område. Dermed blev Egtvedpigens Sct Georgs gilde etableret med base i en lokal spejderhytte.

År 2012 blev året, hvor der atter en gang skete noget nyt. Der var et ønske om et kvindegilde. I 2. gilde var der ikke ret mange gildebrødre. Hvis det blev ændret fra et blandet gilde til et ”rent” kvindegilde, så man nye muligheder. Et antal kvinder blev overført til 2. Gilde, og de fra 2. gilde, der var modstandere af tanken, blev overført til 5. gilde.

Plejehjemsgruppens start var med besøg på 3 plejehjem i efteråret 1980. Det var Harte, Vonsild og Seest – 2 år senere besøges i alt 4 plejehjem. Gruppen var herefter i gang med besøg forår og efterår, hvor gruppen selv styrede besøg, underholdning og ikke mindst hjemmebagte boller og lagkager bagt af gildebrødre og støttet økonomisk af gildet. Dette var et hjælpearbejde, som 5. gilde passede indtil 2020, hvor der blev etableret et samarbejde med 2. gilde.

I gildet har der altid været mange aktiviteter, der har altid været behov og plads til, at næsten alle har haft mulighed for at gøre en indsats.

I vort gildes historie har der været mange gode arrangementer i tværgruppen, der arrangerede kanoture på Trenen, cykling med blinde, ture i naturen, byvandringer mm, denne ide er atter taget op, nu er det lørdagstræf, hvor man mødes, går en tur, får en rundvisning eller anden aktivitet.

I tidens løb har vi ud over aktiviteterne på Stadsgildeplan: (Børnehjælps dage, Sct Georgs march med op til 800 deltagere, parkeringsvagter, Opera på Skamling, diverse aktiviteter på Koldinghus, uddeling af telefonbøger, kirkeblade, antenne aviser, flyers, mv), også været aktive på flere områder:

Vort gilde fik en henvendelse fra KFUM om, vi ville deltage i at arrangere et halvmaraton løb- som et aftenarrangement. Folkekøkkenet blev involveret, de sørgede for forplejningen. Efter det første Sct Georgsløb, kunne vi overrække en donation på kr. 35.000. Det var lettjente penge, hvor vi på en aften blot skulle være vejvisere og rydde op. Desværre var der en professionel, som nogle få år senere arrangerede adskillige løb hvert år og dermed sluttede vi.

Ligeledes har vi også været i Middelfart til Lillebælt halvmaraton og løb af forskellig art flere gange, hvor vi blot har skulle være vejvisere, hvilket også gav pæne beløb til vort hjælpearbejde.

En stor donation fik Hercules gruppen til deres nye spejderhus, hvor vi gav kr. 30.000.

I anledning af Sct Georgs Gilderne i Danmark fylder 90 år i år har vi bestilt tre foredrag, som er en gave til alle gildebrødre i Kolding inkl. kaffe og kagemand/k. Det har været en succes.

 

I forbindelse med 90-års fødselsdagen er alle gilder blevet bedt om at forevige deres gilde via foto. I den anledning fik 5. gilde taget billede i forbindelse med Gildeting d. 14. marts 2023.

Billedet kan ses her

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere