5. Sct. Georgs Gilde – Ledelse

Gildemester: Steen Thisgaard Tlf. 75502226 Suppleant: Tove Andersen
Gildekansler: Lise Guldberg Tlf. 75500208 Suppleant: Tove Schmidt
Gildeskatmester: Kaj Lykke Poulsen Tlf. 75531366 Suppleant:
 

Herolder

Dørherold: Hanne Thomsen Suppleant:
Flagherold: Jørgen Sünksen Suppleant:
 

Skriver

Skriver: Kurt Schmidt Suppleant:
 

Webmaster

Webmaster: Tove Andersen bispevaenget90@gmail.com Suppleant: