Ledelse, Herolder og Skriver

 

 

Ledelse

Gildemester Tove Knudsen tlf. 2229 0511   Suppleant Aase Jensen
Gildekansler Bente Juhl Knudsen tlf. 2890 0518   Suppleant Birgit Julius Nielsen
Gildeskatmester Birthe Ostersen tlf. 4055 3200   Suppleant Annemarie Sønderby

Herolder

Dørherold Gurli Kaehne     Suppleant Lis Flodgård
Flagherold Hanne Thomsen     Suppleant Lene Knudsen

Skriver

 Skriver Britta Højriis     Suppleant Nina Bach Andersen